Rijlessen theorie

Waarom is het zo belangrijk dat je snel je theorie gaat halen?

Je gaat autorijlessen nemen en dan wordt er van je verwacht dat je o.a. de regelgeving, borden en de wet goed kent en deze ook op de juiste manier toepast.

Als je de regels in het verkeer niet kent zal je al heel snel fouten gaan maken met misschien wel zeer ernstige gevolgen voor jou en de andere weggebruiker(s).

Voordat je het praktijkexamen mag afleggen, moet je eerst in het bezit zijn van een theoriecertificaat. Een theoriecertificaat krijg je als je het theorie-examen bij het CBR met een voldoende resultaat hebt afgelegd. Het theoriecertificaat blijft na de datum van afgifte 1,5 jaar geldig.

Het theorie-examen voor de categorie B bestaat uit 65 vragen t.w.  Gevaarherkenning, Kennis en Inzicht. Deze vragen zijn een combinatie van open vragen, ja/nee vragen en meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. De vragen in dit TrafficTrainer programma worden op dezelfde wijze gesteld. Je komt dus goed voorbereid op het examen.

Gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen waarvan je er tenminste 13 goed moet beantwoorden.

Kennis bestaat uit 12 vragen waarvan je er tenminste 10 goed moet beantwoorden.

Inzicht bestaat uit 28 vragen waarvan je er tenminste 25 goed moet beantwoorden.

Klik op onderstaande afbeelding om in te loggen op de traffictrainer:

Traffictrainer

Mocht je gedurende je theoriecurcus zaken tegenkomen die voor jou (nog) niet duidelijk zijn of om nadere uitleg vragen, dan kun je dit ook altijd aan je instructeur vragen.