Privacy verklaring

Zorgvuldig met uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt Rijschool Hans Hofstee alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Hierbij valt te denken aan de (wederzijdse) communicatie tussen Leerling en Rijschool Hans Hofstee,  vastlegging van de leerlingen-administratie, het versturen van fakturen namens Rijschool Hans Hofstee, het kunnen werken in het C(entraal)B(ureau)R(ijvaardigheidsbewijzen) systeem (Top Internet).(Persoons)Gegevens die u aan Rijschool Hans Hofstee heeft verstrekt zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij vanuit overheidswege dit wordt verplicht (bijv. de Belastingdienst).Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Privacyverklaring 

Onze privacyverklaring is (ook) van toepassing bij een bezoek aan de website Rijschool Hans Hofstee “ www.Rijschool Hans Hofstee.nl “ .  Rijschool Hans Hofstee hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk voor het beheren c.q. beveiligen van uw gegevens is eigenaar van Rijschool Hans Hofstee, J.G. (Hans) Hofstee. Rijschool Hans Hofstee  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. 

Cookies
De website van Rijschool Hans Hofstee maakt geen gebruik van cookies, kleine bestandjes om gegevens op te slaan.  

Mijdrecht 25-05-2018